Please login/register to apply for this job.
16 May 2022

parmanetJob for Unemployed Receptionist Wanted Urgently

Stellenbosch University – Posted by JobSeek24 Anywhere

Job Description

Job for Unemployed Receptionist Wanted Urgently

Address/Locations: Stellenbosch, Western Cape

Job Type: Permanent

Employer: Stellenbosch University

Title: Receptionist

Deadline: 30 Dec 2022

Salary: Market Related

 

Short Description     

Our client is looking for a Receptionist working urgently.

Duties

 • Hanteer telefoonoproepe en navrae by ontvangs;
 • Hanteer die skakelbord op ‘n professionele wyse;
 • Ontvang kliënte en besoekers op ‘n professionele wyse;
 • Bestuur toegangsbeheer en monitor die ingang;
 • Verwys besoekers op die korrekte manier na die toepaslike personeellid of lokaal;
 • Ontvang goedere en stuur aan die toepaslike persoon;
 • Verleen administratiewe steun aan akademiese en administratiewe personeel van die Skool vir Publieke Leierskap;
 • Tree as veiligheidsbeampte vir die vloer op
 • Handling telephone calls and enquiries at reception;
 • Managing the switchboard in a professional manner;
 • Receiving clients and visitors in a professional manner;
 • Managing access control and monitoring the entrance;
 • Correctly referring visitors to appropriate members of staff or venues;
 • Receiving and dispatching goods to the appropriate person;
 • Providing administrative support to the School of Public Leadership’s academic and administrative staff;

Job Requirements

 • Matriek of ‘n Nasionale Senior Sertifikaat;
 • Minstens drie jaar ervaring as ‘n skakelbordbeampte, ontvangspersoon of ‘n soortgelyke posisie;
 • Uitstekende skriftelike en mondelinge kommunikasievaardighede in Engels en / of isiXhosa of Afrikaans;
 • Die vermoë om in ‘n multikulturele omgewing te funksioneer;
 • Die vermoë om verskeie voortgesette en ad hoc-take te beplan, organiseer en te lewer/implementeer;
 • Rekenaarvaardig in MS Word, Excel, Outlook, MS Teams en ander soortgelyke platforms;
 • Die vermoë om onder druk ‘n professionele en vriendelike diens te lewer;
 • Handhaaf ‘n positiewe ingesteldheid teenoor kliënte en kollegas.
 • Grade 12 or a National Senior Certificate;
 • At least three years’ experience as a switchboard operator, receptionist, or a similar position;
 • Excellent written and verbal communication skills in English and / or isiXhosa or Afrikaans;
 • The ability to function in a multicultural environment;
 • The ability to plan, organise and execute various continuous and ad hoc administrative tasks;
 • Computer skills in MS Word, Excel, Outlook, MS Teams and other, similar platforms;
 • The ability to deliver a professional and friendly service under pressure;
 • Maintaining a positive attitude towards clients and colleagues.

Job for Unemployed Receptionist Wanted Urgently

Job for Unemployed Receptionist Wanted Urgently

Job for Unemployed Receptionist Wanted Urgently

APPLY HERE NOW

Endless.

84 total views, 1 today

Apply for this Job