Please login/register to apply for this job.
23 Aug 2021

parmanetJob for Unemployed Accountancy Wanted Urgently

Stellenbosch University – Posted by JobSeek24 Western Cape, South Africa

Job Description

Job for Unemployed Accountancy Wanted Urgently

Address/Locations:  Western Cape

Job Type: Permanent

Employer: Stellenbosch University

Title: Accountancy

Deadline: 25 Nov 2021

Salary: Market Related

 

Short Description     

Our client is looking for an Assistant to start working urgently.

Duties

 • Must have daar bestaan tans opwindende doseer- en navorsingsgeleenthede vir bewese vakspesialiste in die volgende Rekeningkundige vakgebiede: Bestuursrekeningkunde, Finansiële Rekeningkunde, Belasting en Ouditkunde (met inbegrip van Inligtingstelsels en Sake-etiek).
 • Must have exciting teaching and research opportunities currently exist for established subject specialists in the following Accountancy-related subject areas: Management Accounting, Financial Accounting, Taxation and Auditing (which includes Information Systems and Business Ethics).

Key Requirements

 • ‘n Toepaslike SAIGR-geakkrediteerde Honneursgraad in Rekeningkunde, of ‘n nagraadse diploma in Rekeningkunde;
 • To registrasie as Geoktrooieerde Rekenmeester (SA) of in aanmerking om te registreer;
 • To voldoening aan die kriteria vir akademiese uitnemendheid;
 • ‘n Verbintenis tot navorsing en sosiale impak/gemeenskapsbetrokkenheid;
 • To die vermoë om in Afrikaans of Engels te doseer, departementele administrasie te behartig en binne spanverband saam te werk;
 • To die bereidwilligheid om by die Thuthuka-projek van die SAIGR, asook die dosering van Inligtingstelsels en/of Sake-etiek, betrokke te wees.
 • To an appropriate SAICA accredited Honours degree in Accounting, or a postgraduate diploma in Accounting;
 • Registration as a Chartered Accountant (SA) or eligibility to register;
 • Meeting the criteria for academic excellence;
 • A commitment to research and social impact/community involvement;
 • The ability to lecture in Afrikaans or English, handle departmental administration and work in a team;
 • The willingness to be involved in SAICA’s Thuthuka-project and the lecturing of Information Systems and/or Business Ethics.

Job for Unemployed Accountancy Wanted Urgently

APPLY NOW HERE

Endless.

287 total views, 1 today

Apply for this Job